Omgeving

Rottevalle is een middelgroot dorp tussen Drachten, het prachtige meer De Leijen en het markante coulisselandschap van de Friese Wouden. De 1338 inwoners waarderen Rottevalle als een prettige en rustige woonplaats met een gezellige kern, waar nog tal van oude, beeldbepalende gebouwen te bewonderen zijn, zoals de Herberg van Smallingerland, de Hervormde en de Doopsgezinde kerk en enkele woningen aan de Haven en de Brouwersgrêft. Waar je omringd bent door natuur en waar je heerlijk kunt wandelen, fietsen, kanoën, zwemmen en kamperen, zoals bij de Lits en De Leijen, de Mûntsgroppe, het weidevogelgebied en de karakteristieke elzenwalsingels.

En van waaruit je in vijf minuten naar Drachten of Surhuisterveen rijdt, zodat voorzieningen als een ziekenhuis, theater, arbeidsbureau, maar ook alle mogelijke winkels en uitgaansgelegenheden redelijk dichtbij zijn.

Bovendien beschikt het dorp zelf over basisvoorzieningen als een peuterspeelzaal, basisschool, een huisartsenpraktijk, sportvelden met kantine en gymzaal, een dorpshuis en drie kerken. Daarnaast zijn er nog enkele winkels, een gezellig café/cafetaria, een sfeervol restaurant, Warme BakkerStrand paviljoen, Kippenrestaurant en diverse andere ondernemingen gevestigd. Wat verder opvalt aan Rottevalle, is het gevarieerde verenigingsleven en daarmee de betrokkenheid van Rottevalsters bij elkaar en bij het dorp. Kortom, een aantrekkelijke woon- en pleisterplaats!

Rottevalle en haar omgeving biedt volop mogelijkheden voor de rustzoekende en actieve recreant. Door haar unieke ligging op de overgang tussen het zandgebied “de Wâlden” en het waterrijke veengebied “de Marren” (de Leijen en het Burgumermeer), zijn er volop wandel-, fiets- en vaar- mogelijkheden.

De Leijen:

De Leijen – letterlijk: afgegraven veen – vormt een prachtig, typisch Nederlands, nat natuurgebied.  In zijn jonge geschiedenis, heeft de Leijen altijd natuurliefhebbers én recreanten getrokken. Staatsbosbeheer houdt heel bewust vast aan deze combinatie.

De watersportrecreatie concentreert zich rond de vaargeulen, de eilandjes en het strand. Terwijl de natuurliefhebbers hun rust vinden op de vele paden langs de oevers en in het houtwallengebied.

De omringende rietvelden, hooilanden en singels herbergen voor de vogelspotters tientallen soorten vogels. En op verschillende punten rondom de Leijen treft u, tijdens uw fietstocht of wandeling, informatiepanelen aan, over de geschiedenis, flora en fauna, van dit bijzondere natuurgebied.

De gehele streek rondom het meer de Leijen, lijkt wel special gemaakt om te wandelen en te fietsen. In het hogere deel van dit gebied treft u tientallen kilometers oeroud zandpad aan, die vrijwel overal vergezeld gaan van een verhard fietspad.

In de directe omgeving van de Leijen ziet het landschap er totaal anders uit, met echte vlakkelandse, natte natuur. Hier worden de vochtige, zelfs drassige weilanden, soms onderbroken door broekbosjes, maar altijd gaan ze over in riet.

Langs het meer zijn verschillende verhoogde uitkijkpunten gecreëerd, vanwaar u grote delen van de Leijen kunt overzien.

Maar vergeet u vooral niet over de het riviertje de Lits en over het meer de Leijen een tocht per kano of boot te maken, vanaf het water ziet u het meest en kunt u op bijzondere plekken komen die voor fietser of wandelaar onbereikbaar zijn.

De Friese Wouden

De Friese Wouden, is een gebied met een geheel eigen karakter. In tegenstelling tot de rest van de provincie ligt dit deel van oost- en zuidoost Friesland grotendeels op zandgronden. Het gesloten, bosrijke of het bijzondere coulisselandschap nodigt u vooral uit tot het maken van fietstochten en wandelingen.

Omdat de Friese Wouden op zandgronden liggen, zie je dat ook direct terug in het landschap. Het wijkt sterk af van de open weidegronden die het grootste deel van Friesland kenmerken. In het noorden en midden  van de Friese Wouden (Rottevalle), overheerst het bijzondere coulisselandschap, waarbij de agrarische landerijen worden afgeschermd door houtwallen.

Het uitgestrekte gebied doet soms bijna on-Nederlands aan, er zijn relatief weinig wegen en/of bebouwing, veel kleinschalige boerderijtjes, heide, bos, zandgronden en een soort duinlandschap. Het is gemakkelijk om je in dit gebied weer even in de 19e eeuw te wanen.

De meeste dorpen en kernen in het Friese Woudengebied danken hun ontstaan aan de veen afgraving. Dit was jarenlang een belangrijke bron van werkgelegenheid waarmee een gezin, net het hoofd boven water kon houden. Typerend zijn de langgerekte dorpen langs de vele waterwegen, die werden gebruikt voor het transport van turf.

Op het gebied van recreatie bieden de Friese Wouden vele mogelijkheden. Het gevarieerde landschap en de kenmerkende dorpen lenen zich uitstekend om te ontdekken op de fiets, met de benenwagen of zelfs per auto. Maar ook de watersporter kan in de Friese Wouden verrassend goed uit de voeten.